MP Bowling

Kompletna rješenja za vas
Projektiranje, dizajn, izrada i servis svih vrsta staza za kuglanje i bowling

Bowling ili Američko kuglanje je kuglanje sa 10 čunjeva.

Bowling je takmičarski sport u kome igrač pokušava da obori ...

Imate prostor koji želite da pretvorite u kuglanu ili bowling centar?

Mi vam možemo pomoći.

Kod projektovanja kuglana ...

Kuglanje je sportska grana u kojoj se koristi kugla za pogađanje čunjeva, sa svrhom srušiti što više.

Način igranja ...